INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO PUNTO DE RECARGA PARKING HOTEL

Tipo de instalación: 
Fotovoltaica aislada
FOA-12-020
Localidad: 
Zaragoza
Provincia: 
Zaragoza
Módulos instalados: 
25 módulos SUNTECH
Modelo de inversor: 
VICTRON QUATRO 24/5000
Baterías: 
4 baterías EXIDE OPzS Solar 1990. 1995Ah/C100 2V
Regulador de carga: 
Outback Flex